Donér mad

Alle som producerer, distribuerer og sælger fødevarer, kan donere mad til Madkassen Vestjylland under følgende forudsætninger: 

  • Fødevarerne skal under hele processen (indsamling, forarbejdning og udlevering) håndteres forsvarligt, herunder ved korrekt temperatur, og må f.eks. ikke have været fremsat på disk.

  • Fødevarerne må ikke have overskredet holdbarhedsdatoen.

  • Der vil ikke være særlig offentlig kontrol med indsamling og anvendelse af ubrugt mad, men fødevarerne vil indgå i den ordinære kontrol med virksomheden over bagatelgrænsen samt i forbindelse med f.eks. kampagnekontrol for virksomheder under bagatelgrænsen.

 

De modtagende organisationer forpligter sig til at håndtere maden forsvarligt og påtager sig dermed ansvaret for fødevaresikkerheden efter modtagelsen.

Vi bruger udelukkende de donerede fødevarer til velgørende ikke-kommercielle formål.


Sådan donerer du fødevarer:

Alle som arbejder med socialt sårbare mennesker, kan gratis modtage mad.

Læs mere →

Vi har brug for frivillige til alt lige fra indsamling og udlevering af mad til koordinering og administration.

Læs mere →

Du kan støtte Madkassen Vestjylland med kontante beløb, som vi 100% bruger til foreningens aktiviteter.

Læs mere →